وب سرویس پرواز ، هتل

وب سرویس پیشرفته راویس قابلیت ارائه خدمات به آژانس ها و شرکت هایی که مایل هستند خدمات فروش هتل ، هواپیما , تور ، قطار، اتوبوس و غیره را در سایت یا سیستم خودشان داشته باشند را دارا می باشد همچنین وب سرویس راویس می تواند به هر Provider دیگری متصل شود.